Status
Ej registrerad
Pris
3700
Kom igång
This kurs is currently closed

INTRODUKTION TILL MÄTTEKNIK

Denna utbildning ger en inblick i de olika instrument som används vid mätning i produktion.
Utbildningen kombinerar inläsningsmaterial med videomaterial där olika instrument och dess användningsområden presenteras.

Efter avslutad utbildning erhålls ett utbildningsintyg

Utbildningen kan med fördel kombineras med handledartid med vår utbildningsansvarig där man har möjlighet att ställa frågor kring instrument, användningsområden och praktisk information om inmätning och relaterande ämnen.  Utbildningstid bokas som tillval vid bokningen. Extra kostnader tillkommer.

Utbildningen är en introduktionskurs och riktar sig till personer som vill få en inblick i de olika instrumenten inom mätteknik.

Not available

Mätverktyg

Kort genomgång av de vanligaste instrumenten inom mätteknik

Visa mer...

Not available

Videomaterial Mätteknik

Fördjupning. När och hur används de olika mätinstrumenten.

Visa mer...

Not available

Inlärningsmaterial

Grundläggande om mätning och noggrannhet.

Visa mer...


Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.