Status
Ej registrerad
Pris
kr3800
Kom igång
Kurs
Material
ABT06

Diplomutbildning – ABT 06

Totalentreprenader blir vanligare och vanligare, och att kunna ABT 06 mer i detalj är ofta ett måste. Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Detta är en utförlig kurs i ämnet som tar upp alla aspekter av standardavtalet ABT 06 med exempel och kunskapsprov. Utbildningen är interaktiv och innehåller bild, ljud, film, röst och text som utbildningsmaterial.

Vi gör den juridiska texten begriplig genom att förklara ord och ge praktiska exempel. Utbildningen uppfyller kunskapskraven som ställs vid t.ex. upphandlingar. 

Bonusmaterial: ABT-U 07.

Under hela utbildningen har du tillgång till en expert som kan svara på dina frågor om ABT 06, utbildningen eller utbildningsplattformen.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett diplom som bevis på dina kunskaper.

Genom att klicka på “Del 1 – Kursupplägg” nedan kan du se utbildningens uppbyggnad och introduktion innan du beställer. Det går även att göra förkunskapstestet i del 1. För att komma vidare krävs att man är registrerad användare som har köpt utbildningen.

Kursinnehåll

Lektionsinnehåll visas enbart för personer som köpt kursen.

Not available

Del 1 – Kursupplägg

I denna del finns en öppen del där man kan ta del av utbildningens utformning. Man kan se introduktionen innan köp av hela utbildningen.
Not available

Del 2 – Grundkunskaper lagstiftning och standardavtal

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.
Not available

Del 3 – Upphandling totalentreprenad

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.
Not available

Del 4 – Inför entreprenadstart

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.
Not available

Del 5 – Organisation, möten, arbetsområden och rutiner under entreprenaden

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.
Not available

Del 6 – Projektering

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.
Not available

Del 7 – Kontroll och provning under produktionen

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.
Not available

Del 8 – Förändringar av entreprenadens omfattning

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.
Not available

Del 9 – Ekonomisk reglering

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.
Not available

Del 10 – Slutbesiktning och felhantering

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.
Not available

Del 11 – Hävning och tvister

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.
Not available

Del 12 – ABT-U 07

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Ordförklaringar

Snabbguiden en guide till viktiga ord i ABT06 med tillhörande förklaringar.
Du kan söka efter ord för att se innebörden och eventuella korsreferenser till andra delar inom ABT.
Guiden kan med fördel öppnas och användas i bakgrunden under hela utbildningen för att enkelt få förklaringar till innehållet.

Klicka på knappen för att öppna guiden

Please login.

Kursinnehåll

Visa alla
Lektioner
Bonusmaterial

Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.