Status
Ej registrerad
Pris
kr3800
Kom igång

Diplomutbildning – AB 04

Standardavtalet AB 04 avser utförandeentreprenader, entreprenader där detaljprojektering utförs av beställaren eller av honom anlitad part. Entreprenören bygger därför efter färdiga bygghandlingar. Kursen följer en process som börjar innan anbudsinlämning fram till entreprenadbesiktningarna. Men, även aspekter som hävning av kontrakt samt hantering i rättslig instans tas upp.

Kursen ”går på djupet” i standardavtalet AB 04 med pedagogiska exempel och kunskapsprov. AB 04-kursen är interaktiv och innehåller ett utbildningsmaterial som består av bild, ljud, film, röst och text m m.

Vi gör den juridiska texten begriplig genom att förklara viktiga ord och ge praktiska exempel. Kursen ger dig en kunskapsgrund i hur du ska agera i olika steg inför, under och efter utförandet av entreprenaden oavsett om du företräder beställaren eller entreprenören.

Kursinnehåll

Lektionerna och prov är låsta och enbart tillgängliga för personer som är registrerade och har köpt utbildningen.
Vill du vet mer om hur själva utbildningen är utformad kan man välja lektionen “Introduktion” där man får en beskrivning om hur man genomför alla stegen.
Vid köpt utbildning har man tillgång till allt material under 12 månader 

Not available

Lagstiftning grund samt standardavtal grund

Not available

Upphandling utförandentreprenad

Not available

Organisation, möten och rutiner

Not available

Kontroll och provning under produktion

Not available

Förändringar av entreprenadens omfattning

Not available

Bonuslektion AB-U 07

Bonuslektion AB-U07

Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.