Avsnittstagg: ABT06

ABT-U 07: Avsnitt 6

Tillägg 2 Organisation Parterna måste informera varandra om vem som har utsetts till ombud och vilken behörighet denne har (ABT-U 07 punkt 4) Om ombud inte har utsetts kan man utgå från att beställarens chef på arbetsplatsen samt entreprenörens arbetsledare har behörighet att avtala och ge anvisningar som påverkar entreprenaden. De får däremot inte fatta …

ABT-U 07: Avsnitt 6 Läs mer »

ABT-U 07: Avsnitt 7

Tillägg 3 & 5 Organisation Alla personer på arbetsplatsen ska kunna legitimera sig och bära namnbricka eller ha namn/arbetsgivare synligt på kläder e d (ABT-U 07 punkt 5) Vid brott mot denna regel har beställaren rätt att ta ut ett vite om 500 kr per person och dag (ABT-U 07 punkt 8) Praktisk betydelse:Man ska …

ABT-U 07: Avsnitt 7 Läs mer »

ABT-U 07: Avsnitt 8

Tillägg 4 Garantitid Garantitiden enligt ABT 06 kap. 4 § 7 får inte vara längre än den som finns mellan huvudbeställaren och dennes entreprenör (ABT-U 07 punkt 6)

ABT-U 07: Avsnitt 9

Ändring 2 Försening Förseningsvitet är enligt ABT 06 kap. 5 § 3  är fastställt till en procentsats = 1% dock lägst 5000 kr om inte annat överenskommits (ABT-U 07 punkt 7)

ABT-U 07: Avsnitt 10

Tillägg 6 Avsyning – Underentreprenören har rätt till en avsyning (ABT-U 07 punkt 9) – Beställaren ska verkställa avsyningen utan dröjsmål efter den har begärts. Underentreprenören har rätt att närvara – Beställaren skriver en rapport och skickar till underentreprenören. Av denna ska skador som finns vid synetillfället framgå Praktisk betydelse:Ska skydda underentreprenören från att ha …

ABT-U 07: Avsnitt 10 Läs mer »

ABT-U 07: Avsnitt 11

Ändring 3 Omvänd skatteskyldighet Regler som avser omvänd skatteskyldighet har implementerats i ABT-U 07 (ABT-U 07 punkt 10) Praktisk betydelse:Kontrollera om omvänd skatteskyldighet är aktuell

ABT-U 07: Avsnitt 12

Ändring 4 & 5 Ekonomiska fordringar Preskriptionstiderna enligt ABT 06 kap. 6 § 19 avseende ekonomiska fordringar är reducerade med två månader respektive (ABT-U 07 punkt 11) Preskriptionstiden sex månader enligt ABT 06 kap. 6 § 20 är förlängd med med två månader (ABT-U 07 punkt 12) Praktisk betydelse:Underentreprenörer har fått lite sämre villkor och …

ABT-U 07: Avsnitt 12 Läs mer »

ABT-U 07: Avsnitt 13

Ändring 6 Ekonomisk säkerhet Beställarens säkerhet, om sådan förkommer, är begränsad till den del som hittills inte är betald (ABT-U 07 punkt 13)

ABT-U 07: Avsnitt 14

Ändring 7, 8, 9 & 10 Besiktningar ”Huvudslutbesiktningen” avser även underentreprenaden (ABT-U 07 punkt 14 & 15) Beställaren till underentreprenaden ska i förfrågningsunderlaget ange när slutbesiktningen beräknas kunna genomföras (ABT-U 07 punkt 14) Överbesiktningar begärs inom olika tidsramar för entreprenör och för beställare (ABT-U 07 punkt 17) Underentreprenören är inte skyldig att hjälpa till med …

ABT-U 07: Avsnitt 14 Läs mer »

ABT-U 07: Avsnitt 2

ABT-U 07 består av Ändringar av ABT 06 (ABT-U 07 punkt 1) Text i ABT-U 07 ersätter då text/bestämmelse i ABT 06 Tillägg till ABT 06 (ABT-U 07 punkt 1) Text i ABT-U 07 kompletterar med ny text/bestämmelse till ABT 06 Regler om allmänna hjälpmedel och arbeten

Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.