Avsnittstagg: ABT06 Del 9

ABT06: Del 9 – Avsnitt 1

Ersättning för kontraktsarbeten och ÄTA Entreprenören får ersättning för de kontraktsarbeten som är utförda under entreprenadtiden om inget annat avtalats (ABT 06 kap.6 §1) genom planerade faktureringsbelopp enligt en prestationsbunden betalningsplan (ABT 06 kap.6 §12) genom fakturering med innehållna belopp (ABT 06 kap.6 §12) Entreprenören får ersättning genom en betalningsplan med förutbestämda faktureringsbelopp (ABT 06 …

ABT06: Del 9 – Avsnitt 1 Läs mer »

ABT06: Del 9 – Avsnitt 3

Ersättning vid hinder Entreprenören är berättigad till hinderersättning (ABT 06 kap.5 §4) Om kostnader kan verifieras för hela hinderkostnaden om beställaren kunnat räkna med hindret eller haft möjlighet att förhindra det För halva hinderkostnaden om beställaren inte kunnat räkna med hindret eller förhindra att det skett

ABT06: Del 9 – Avsnitt 4

Ersättningsformer (ABT 06 kap.6, AMA AF 12) Ersättningsform Kommentar Vanlig entreprenadform Fast pris Statiskt, entreprenör måste ha säkerhetsmarginal Totalentreprenader Indexreglerat fastpris Tar hänsyn till inflation, längre entreprenader Totalentreprenader Mängdreglerat fastpris Okända förhållanden, vanligt vid anläggning Utförandeentreprenader Löpande räkning Entreprenören behöver ingen säkerhetsmarginal Utförandeentreprenader Någon av dessa med incitament Det finns möjlighet att tjäna mer vid …

ABT06: Del 9 – Avsnitt 4 Läs mer »

ABT06: Del 9 – Avsnitt 5

Ersättning för forcering (ABT 06 kap.4 §6) Beställning från beställaren måste ske först Ersättning ges ungefär som för ett ÄTA-arbete Löpande efter utfört forceringsarbete Inga medel behöver dock hållas inne Specialregler om man först inte är överens om att det är ett hinder och det senare visar sig vara ett

ABT06: Del 9 – Avsnitt 2

Ersättning för kontraktsarbeten och ÄTA Entreprenören får ersättning för de ÄTA-arbeten som är utförda under entreprenadtiden (ABT 06 kap.6 § 1) genom en fortlöpande reglering mellan tillkommande och avgående belopp där fakturering sker med innehållna belopp (ABT 06 kap.6 § 14)

ABT06: Del 9 – Avsnitt 6

Ersättning vid väsentlig rubbning Oftast ger sig en väsentlig rubbning tillkänna efter ett tag (ABT 06 kap.6 §5) Entreprenören måste då visa vilka rubbningarna i form av ändrade förutsättningar är, hur stora kostnaderna är och bevisa att kostnaderna hör ihop med rubbningarna Det kan vara klokt att i förväg avtala om kostnaderna för väsentlig rubbning. …

ABT06: Del 9 – Avsnitt 6 Läs mer »

ABT06: Del 9 – Avsnitt 7

Viten och skadestånd Vite Förutbestämt vites belopp ska finnasFörutbestämd situation ska vara definieradOvanstående ska vara avtalat Skadestånd Ersättningsbelopp för orsakad skadaBetalas retroaktivt efter fastställande av skadeståndsersättning Ett vite ersätter som regel rätten att begära skadestånd

ABT06: Del 9 – Avsnitt 10

Viten och skadestånd Skadeståndsbegränsningar (ABT 06 kap.5 §11) 15% av kontraktssumman om inte det inte finns försäkringar som täcker högre belopp Skadestånd är inte berättigat för skada på grund av avbrott eller störning i industriell produktion eller annan kommersiell verksamhet Ovanstående begränsningar gäller inte vid grov vårdslöshet Underrättelser om skadestånd (ABT 06 kap.5 §§15 & …

ABT06: Del 9 – Avsnitt 10 Läs mer »

ABT06: Del 9 – Avsnitt 11

Underrättelse om skadestånd (fördjupning) Underrättelse om skadestånd (ABT 06 kap.5 §21) ska göras skriftligen senast:Fasta bestämmelser tre månader efter entreprenadtiden om skadan upptäckts under entreprenadtiden tre månader efter garantitidens slut om skadan upptäckts under garantitiden tre månader efter skadan upptäckts om skadan upptäckts efter garantitidens slut tre månader efter tidsgränserna ovan om anspråket grundas på …

ABT06: Del 9 – Avsnitt 11 Läs mer »

ABT06: Del 9 – Avsnitt 12

Ersättningsformer (Begreppsbestämningar, AMA AF 12) Fast pris Avser kontraktets arbeten, ÄTA regleras på annat sättOnormala kostnadsändringar (ABT 06 kap.6 §3) Indexreglerat fastpris Som ovan men tar även hänsyn till inflationEntreprenadindex

Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.