Avsnittstagg: ABT06 Del 9

ABT06: Del 9 – Avsnitt 1

Ersättning för kontraktsarbeten och ÄTA Entreprenören får ersättning för de kontraktsarbeten som är utförda under entreprenadtiden om inget annat avtalats (ABT 06 kap.6 §1) genom planerade faktureringsbelopp enligt en prestationsbunden betalningsplan (ABT 06 kap.6 §12) genom fakturering med innehållna belopp (ABT 06 kap.6 §12) Entreprenören får ersättning genom en betalningsplan med förutbestämda faktureringsbelopp (ABT 06 …

ABT06: Del 9 – Avsnitt 1 Läs mer »

ABT06: Del 9 – Avsnitt 3

Ersättning vid hinder Entreprenören är berättigad till hinderersättning (ABT 06 kap.5 §4) Om kostnader kan verifieras för hela hinderkostnaden om beställaren kunnat räkna med hindret eller haft möjlighet att förhindra det För halva hinderkostnaden om beställaren inte kunnat räkna med hindret eller förhindra att det skett

ABT06: Del 9 – Avsnitt 4

Ersättningsformer (ABT 06 kap.6, AMA AF 12) Ersättningsform Kommentar Vanlig entreprenadform Fast pris Statiskt, entreprenör måste ha säkerhetsmarginal Totalentreprenader Indexreglerat fastpris Tar hänsyn till inflation, längre entreprenader Totalentreprenader Mängdreglerat fastpris Okända förhållanden, vanligt vid anläggning Utförandeentreprenader Löpande räkning Entreprenören behöver ingen säkerhetsmarginal Utförandeentreprenader Någon av dessa med incitament Det finns möjlighet att tjäna mer vid …

ABT06: Del 9 – Avsnitt 4 Läs mer »

ABT06: Del 9 – Avsnitt 5

Ersättning för forcering (ABT 06 kap.4 §6) Beställning från beställaren måste ske först Ersättning ges ungefär som för ett ÄTA-arbete Löpande efter utfört forceringsarbete Inga medel behöver dock hållas inne Specialregler om man först inte är överens om att det är ett hinder och det senare visar sig vara ett

ABT06: Del 9 – Avsnitt 2

Ersättning för kontraktsarbeten och ÄTA Entreprenören får ersättning för de ÄTA-arbeten som är utförda under entreprenadtiden (ABT 06 kap.6 § 1) genom en fortlöpande reglering mellan tillkommande och avgående belopp där fakturering sker med innehållna belopp (ABT 06 kap.6 § 14)

ABT06: Del 9 – Avsnitt 6

Ersättning vid väsentlig rubbning Oftast ger sig en väsentlig rubbning tillkänna efter ett tag (ABT 06 kap.6 §5) Entreprenören måste då visa vilka rubbningarna i form av ändrade förutsättningar är, hur stora kostnaderna är och bevisa att kostnaderna hör ihop med rubbningarna Det kan vara klokt att i förväg avtala om kostnaderna för väsentlig rubbning. …

ABT06: Del 9 – Avsnitt 6 Läs mer »

ABT06: Del 9 – Avsnitt 7

Viten och skadestånd Vite Förutbestämt vites belopp ska finnasFörutbestämd situation ska vara definieradOvanstående ska vara avtalat Skadestånd Ersättningsbelopp för orsakad skadaBetalas retroaktivt efter fastställande av skadeståndsersättning Ett vite ersätter som regel rätten att begära skadestånd

ABT06: Del 9 – Avsnitt 16

Tillämpningsexempel 25- & 0,5%-reglerna Exempel 1 Kontraktssumma Ursprunglig mängd À-pris Ursprungsmängd med 25% ökning 100 000 000 1 000 5 000 1 250 0,5% av kontraktssumman     Pris med 25% ökning 500 000     6 250 000 Ett högt à-pris i relation till kontraktssumman gör i det här fallet att 0,5-procentregeln inte är den begränsande …

ABT06: Del 9 – Avsnitt 16 Läs mer »

ABT06: Del 9 – Avsnitt 17

Ersättningsformer Löpande räkning (ABT 06 kap.6 §§9 & 10) AB/ABT definierar en princip för uträkning av ersättning: självkostnadsprincipenVid tillämpning av självkostnadsprincipen så finns ett antal regler Entreprenören ska jobba effektivt för beställarens bästa (inte maska) Entreprenören ska konkurrensutsätta sina upphandlingar så att beställaren får de bästa villkoren (inte arbeta med ”bakrabatter”) Transparent redovisning (inte undanhålla …

ABT06: Del 9 – Avsnitt 17 Läs mer »

ABT06: Del 9 – Avsnitt 18

Ersättningsformer Självkostnadsprincipen. Entreprenören får betalt för Kostnader avseende AB 04 ABT 06 material & varor x x arbetsledning x x arbetare x x hjälpmedel x x underentreprenörer x x försäkringar och lagstadgade avgifter till företagarorganisationer x x utredning, projektering x kostnader som inte är relaterade till entreprenörsarvodet (får inte vara overheadkostnader) x x

Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.