Avsnittstagg: ABT06 Del 8

ABT06: Del 8 – Avsnitt 1

ÄTA (Ändringsarbete, Tilläggsarbete & Avgående arbete) Varför är det så viktigt att hålla reda på ÄTA eller inte ÄTA? De kan vara grund för en reglering -> förlängning av kontraktstiden (ABT 06 kap.4 §2) De kan vara grund för en ekonomisk reglering -> kompensation för entreprenören (ABT 06 kap.6 §§1 & 2) Entreprenören är både …

ABT06: Del 8 – Avsnitt 1 Läs mer »

ABT06: Del 8 – Avsnitt 2

ÄTA vs hinder, mängdändringar, väsentlig rubbning, slutavräkning & skadestånd Det är också viktigt att skilja ÄTA från andra företeelser som kan innebära tidsförlängning och/eller ekonomisk kompensation för entreprenören Hinder (ABT 06 kap.4 §3) Mängdändringar/-reglering i entreprenader med prissatt mängdförteckning (inte så vanligt för totalentreprenader och tas därför inte upp i denna kursen) Väsentlig rubbning (endast …

ABT06: Del 8 – Avsnitt 2 Läs mer »

ABT06: Del 8 – Avsnitt 4

ÄTA Tilläggsarbeten kan också vara en följd av (ABT 06 kap.2 §4): ändrade förhållanden inom arbetsområdet som inte kan förutsättas genom en fackmässig bedömning betydelsefulla förhållanden som totalentreprenören inte kunnat räkna med trots den omfattande undersökningsplikten

ABT06: Del 8 – Avsnitt 5

ÄTA Entreprenören är inte berättigad till ÄTA om ändrad mängd beror på entreprenörens arbetssätt (ABT 06 kap.2 §5) om inte beställaren underrättats på ett korrekt sätt Konsekvens vid utebliven ÄTA-underrättelse Ingen extra ersättning om det inte är oskäligt (ABT 06 kap.2 §§6-8)

ABT06: Del 8 – Avsnitt 6

Skäl till ÄTA En ren tilläggs- eller avbeställning från beställaren Beställaren har ångrat sig och vill ändra funktionskrav eller teknisk lösning Felaktiga uppgifter som har lämnats i förutsättningarna Ändrade förhållanden inom arbetsområdet eller andra förhållanden av betydelse Förhållanden som inte är vad det förutsätts att vara vid en fackmässig bedömning och undersökning av entreprenören

ABT06: Del 8 – Avsnitt 7

Underrättelseskyldighet ÄTA (ABT 06 kap.2 §§4, 6-8) Skäl 1) En ren tilläggs- eller avbeställning från beställaren Beställaren måste underrätta entreprenören innan projektering får starta genom en beställning Skäl 2) Beställaren har ångrat sig och vill ändra funktionskrav eller teknisk lösning. Entreprenören ska ha tid för granskning och utredning. Se skäl 1. Om kravet ställs utan …

ABT06: Del 8 – Avsnitt 7 Läs mer »

ABT06: Del 8 – Avsnitt 8

Förseningar Entreprenörens dröjsmålKontraktsarabeten ska färdigställas till utgången av kontraktstiden (ABT 06 kap.4 §2) …annars kan vite tas ut från entreprenören (ABT 06 kap.5 §3) ÄTA, hinder och kraftiga mängdökningar kan ge entreprenören rätt till tidsförlängning (ABT 06 kap.4 §§2 & 3, kap.6 §5) Entreprenören kan få göra provning och injustering efter kontraktstidens utgång (ABT 06 …

ABT06: Del 8 – Avsnitt 8 Läs mer »

ABT06: Del 8 – Avsnitt 9

Hinder Giltiga hinder (ABT 06 kap.4 §3) Omständighet som beror på beställaren eller något annat som han kan påverka Myndighetsbeslut som påverkar material- eller arbetskraftsförsörjning, anskaffande av hjälpmedel eller dylikt Krig, försvarsberedskap, epidemi eller vissa typer av arbetsmarknadskonflikter Väder- eller vattenståndsförhållande som är onormala för byggorten och har en särskilt ogynnsam påverkan Annat förhållande som …

ABT06: Del 8 – Avsnitt 9 Läs mer »

ABT06: Del 8 – Avsnitt 10

Hinder Ett giltigt hinder som anmälts skriftligen* ger: i första hand tidsförlängning (ABT 06 kap.4 §3)i andra hand kompensation för den forceringen som beställaren kan beordra (ABT 06 kap.4 §6)i tredje hand kostnader som blivit en följd av hinder nr. 1 om det är det som är orsaken (ABT 06 kap.5 §4) Omständighet som beror …

ABT06: Del 8 – Avsnitt 10 Läs mer »

ABT06: Del 8 – Avsnitt 11

Väsentlig rubbning (ABT 06 kap.6 §5) En rubbning är en följd av att ett eller flera ÄTA-arbeten stör den ordinarie arbetsgången att en eller flera mängdändringar påverkar de andra entreprenadarbetena Endast väsentliga rubbningar kan ge kompensation Underrättelse ska ske skriftligen senast 6 månader efter godkänd entreprenad

Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.