Avsnittstagg: ABT06 del 7

ABT06: Del 7 – Avsnitt 1

Beställarens kontroll (ABT 06 kap.3 §§ 5-7) Får utföra kontroll i den utsträckningen som behövs Entreprenören ska anmäla tillgänglighet för kontroll i god tid Ska ta hänsyn till pågående produktion men ska verkställas utan dröjsmål Får låna instrument och utrustning Ska även få hjälp av entreprenören om det behövs för att genomföra kontrollen Om beställaren …

ABT06: Del 7 – Avsnitt 1 Läs mer »

ABT06: Del 7 – Avsnitt 2

Entreprenörens kontroll Kontroll och provning enligt kontraktets handlingar (ABT 06 kap.2 § 15) Utförs som ett kontraktsarbete av entreprenören Entreprenörens egenkontroll (ABT 06 kap.2 § 2) Anges ofta i en kontrollplan eller kontrollprogram som är delar av kvalitetsplanenEgenkontroller och liknande bekostas av entreprenörenEntreprenörens kontroller ska dokumenterasOm entreprenören brister i detta får beställaren vidta rimliga åtgärder …

ABT06: Del 7 – Avsnitt 2 Läs mer »

ABT06: Del 7 – Avsnitt 3

Myndighetskontroll Om entreprenören brutit mot lagregel, förordning eller myndighetsföreskrift ska han bekosta den kontroll och provning som myndighet eventuellt gör (ABT 06 kap.2 § 15)

ABT06: Del 7 – Avsnitt 4

Provning (ABT 06 kap.2 § 15) görs för att påvisa att ett eller flera krav är uppfyllda, inte minst funktionskrav kan göras genom förstörande eller icke förstörande metoder som finns beskriven i kontraktets handlingar utförs av entreprenören som ett kontraktsarbete kan även begäras av beställaren som då får bekosta denna så länge fel inte påvisas. …

ABT06: Del 7 – Avsnitt 4 Läs mer »

ABT06: Del 7 – Avsnitt 5

Mätning Mätning kan vara en del av kontrollen mätarbeten: inmätning och utsättning för produktionen (ingår i entreprenörens åtagande enligt ABT 06 kap.1 § 10) uppmätning för ekonomisk mängdreglering (Att uppskatta en teoretisk mängd efter rådande MER Mät- & ersättningsregler) (ABT 06 kap.3 § 14)

ABT06: Del 7 – Avsnitt 6

Utsättning (ABT 06 kap.1 § 11) Beställaren ska samordna och bekosta utsättning som görs av myndighet Beställaren ska också tillhandahålla utgångspunkter för entreprenören om detta är en förutsättning för arbetet (AMA AF 12, AFG.23 Utsättning) Entreprenören ska utföra och bekosta sådan utsättning som: inte utförs av myndighet inte beställaren ska tillhandahålla krävs för att kunna …

ABT06: Del 7 – Avsnitt 6 Läs mer »

ABT06: Del 7 – Avsnitt 7

Uppmätning för ekonomisk reglering (ABT 06 kap.3 § 14) Visar omfattningen av utförda arbeten eller förbrukade mängder och genomförs löpande Görs gemensamt om inte annat bestämts Respektive part står för egna kostnader Vid felaktiga mätuppgifter finns särskilda regler Om inte t.ex. AMA MER används gäller branschpraxis för hur mätningen ska göras

Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.