Avsnittstagg: ABT06 Del 6

ABT06: Del 6 – Avsnitt 1

Beställarens styrning av projekteringen (ABT 06 kap.2 §9) Entreprenörens informationsplikt Entreprenörens projekteringsplan

ABT06: Del 6 – Avsnitt 2

Entreprenörens ledning av projekteringen Projekteringen ska utföras fackmässigt (ABT 06 kap.1 §7, kap.2 §1 & kap.5 §6) Uppdragsledning är en rekommendation för större projekteringar

ABT06: Del 6 – Avsnitt 4

Bygghandlingar och andra handlingar ABT 06 ställer krav på: Ritningar och andra handlingars form (ABT 06 kap.1 § 2) och att det tolkade resultat blir rätt d v s fackmässigt utfört

Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.