Avsnittstagg: ABT06 Del 5

ABT06: Del 5 – Avsnitt 4

Underrättelser En underrättelse… Är en informationshandling till motparten Kan ibland vara muntlig, ibland skriftlig Måste i vissa fall vara skriftlig när ABT 06 säger det när så är överenskommet måste översändas i tid, oftast utan dröjsmål En skriftlig underrättelse kan levereras på papper eller som ett e-postmeddelande.

ABT06: Del 5 – Avsnitt 5

Dagbok Entreprenören ska föra dagbok (ABT 06 kap.3 §13) Beställaren anger vad denna ska innehålla i förfrågningsunderlaget (administrativa föreskrifter) AFC.38 avser utförandeentreprenader, för totalentreprenader gäller AFD.38

ABT06: Del 5 – Avsnitt 1

Möten enligt ABT 06 (ABT 06 kap.3 §§2-3) Övriga möten Startmöte Entreprenadstart Ex. samordningsmöte Projekteringsmöten Projekteringsskedet Ex. arbetsmiljöplanmöten Byggmöten Produktionsskedet Ex. platsmöten

ABT06: Del 5 – Avsnitt 2

Arbetsområde Det område entreprenören får disponera (ABT 06 Begreppsbestämningar) Entreprenör ska samråda med beställaren (ABT 06 kap.3 §11) Ej förvara andra varor eller material (ABT 06 kap.2 §14) Inkvartering av anställda? (ABT 06 kap.3 §12)

ABT06: Del 5 – Avsnitt 3

Samordning (ABT 06 kap.3 §9) Samordning kan handla om praktiska arbeten (utrymme, tillträde i tiden) tidsmässiga beroenden (A kan starta först när B är klart) utbyte av handlingar och information (databas, kommunikation, möten) arbetsmiljö/säkerhet (risker) tillstånd (tider när buller får förekomma etc.) Samordningsansvaret ligger hos beställaren Samordningsansvaret ligger hos entreprenören Entreprenör – beställarens personal Entreprenör …

ABT06: Del 5 – Avsnitt 3 Läs mer »

Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.