Avsnittstagg: ABT06 Del 4

ABT06: Del 4 – Avsnitt 1

Inför entreprenadstart – Vad behöver beställaren göra? Anmälningar och tillstånd som beställaren ska göra eller söka (ABT 06 kap.1 §11) Bygglov med kontrollansvarig Beställaren i AB/ABT Tillstånd ordinarie verksamhet Beställaren i AB/ABT Myndighetskontroller/-besiktningar Beställaren i AB/ABT Tillstånd & anmälningar för utförande Entreprenören i AB/ABT Utse kontrollanter eller projekteringsledare Kalla till startmöte (ABT 06 kap.3 §2) …

ABT06: Del 4 – Avsnitt 1 Läs mer »

ABT06: Del 4 – Avsnitt 2

Projekteringsledare Projekteringsledare har övergripande ansvar och följer projekten hela vägen från idé och ställningstagande om inköp till färdiga handlingar Under projektets framskridande är det projekteringsledarens ansvar att analysera markförhållanden och tekniska lösningar gällande projektets alla delar, som t ex kan inkludera uppbyggnad av marken, och att definiera, bedöma och ekonomiskt prissätta för projektet nödvändiga åtgärder. …

ABT06: Del 4 – Avsnitt 2 Läs mer »

ABT06: Del 4 – Avsnitt 3

Inför entreprenadstart – Vad behöver beställaren göra? Entreprenörens förslag till tekniska lösningar (ABT 06 kap.2 §12) Dessa kan komma i anbudet eller senare När en lösning är godtagen så uppfyller den de lösningsspecifika kraven… …om lösningen inte strider mot vad som tidigare är avtalat Det kan vara riskabelt att godkänna

ABT06: Del 4 – Avsnitt 4

Inför entreprenadstart – Vad behöver entreprenören göra? Anmälningar och tillstånd som entreprenören ska göra eller söka (ABT 06 kap.1 §11) Bygglov med kontrollansvarig Beställaren i AB/ABT Tillstånd ordinarie verksamhet Beställaren i AB/ABT Myndighetskontroller/-besiktningar Beställaren i AB/ABT Tillstånd & anmälningar för utförande Entreprenören i AB/ABT Utse byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U om överlåtelse till honom (uppdragstagaren) gjorts …

ABT06: Del 4 – Avsnitt 4 Läs mer »

ABT06: Del 4 – Avsnitt 5

Inför entreprenadstart – Vad behöver entreprenören göra? Visa kopia på försäkringsbevis för beställaren (ABT 06 kap.5 §23) Visa bevis på säkerhet för beställaren om säkerhet erfordras (ABT 06 kap.6 §21) Säkerhet ska finnas framme senast två veckor efter avtal slutits Säkerheten ska vara på 10% av kontraktssumman under entreprenadtiden och 5% under garantitiden Säkerheten återlämnas …

ABT06: Del 4 – Avsnitt 5 Läs mer »

Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.