Avsnittstagg: ABT06 Del 3

ABT06: Del 3 – Avsnitt 7

Upphandling av totalentreprenad – beställarperspektivet Motstridiga uppgifter mellan handlingar och funktionskrav (ABT 06 kap.1 §3) Flödeskrav avloppsledning: 210 l/s I ritningen finns ett rör med diametern 200 mm inritat vilket är för trångt för att ge flödet enligt funktionskravet I detta exempel är det funktionskravet från förfrågningsunderlaget som gäller.

ABT06: Del 3 – Avsnitt 5

Upphandling av totalentreprenad – beställarperspektivet Ansvar för (kontrakts)handlingar och andra handlingar (ABT 06 kap.1 §§1-7 samt kap.2 §§1-2) Beställaren ansvarig Den som tillhandahåller är ansvarig Entreprenören ansvarig

ABT06: Del 3 – Avsnitt 6

Upphandling av totalentreprenad – beställarperspektivet Motstridiga uppgifter i olika handlingar Exempel: Slutbesiktning ska ske senast 8/8 Högre rankad handling enligt ABT 06 kap.1 §3 Slutbesiktning ska ske senast 8/9 Lägre rankad handling I detta exempel gäller det tidigare datumet då kontraktet är en högre rankad handling.

ABT06: Del 3 – Avsnitt 8

Upphandling av totalentreprenad – beställarperspektivet Tre viktiga punkter avseende funktionskrav och funktionsansvar (ABT 06 kap.1 §§1, 3 &7) Beställaren kan ställa funktionskrav på olika sätt: ange referensobjekt, ange planerad användning eller ange kraven i klartext Funktionsansvaret ligger hos entreprenören d v s att avtalad funktion projekteras och utförs Planerad användning av byggnadsverket ger indirekta funktionskravEtt …

ABT06: Del 3 – Avsnitt 8 Läs mer »

ABT06: Del 3 – Avsnitt 9

Upphandling av totalentreprenad – beställarperspektivet Andra regler att tänka på för beställaren avseende handlingar Handlingar ska komplettera varandra och konsekvent samordnade (ABT 06 kap.1 §2)Beställaren ska, om inget annat överenskommits, lämna uppgifter som berör aktuell fastighet och som fås genom att undersöka denna fackmässigt (ABT 06 kap.1 §6)Handlingar som bekostats av beställaren eller ingått entreprenaden …

ABT06: Del 3 – Avsnitt 9 Läs mer »

ABT06: Del 3 – Avsnitt 10

Upphandling av totalentreprenad – beställarperspektivet Beställarens ansvar för samordning (ABT 06 kap.3 §9) Grundförutsättningen, om inget annat avtalats, är att samordningsansvaret ligger hos beställarenSamordningsansvaret ligger hos beställaren men går att sälja ut till entreprenörenAvser samordning med egna arbeten och/eller sidoentreprenader som ska bedrivas parallellt med totalentreprenadenSamordning tar tid. Hinner jag som beställare med eller ska …

ABT06: Del 3 – Avsnitt 10 Läs mer »

ABT06: Del 3 – Avsnitt 11

Upphandling av totalentreprenad – Entreprenörsperspektivet Det är vanligt att ett förfrågningsunderlag i en upphandling är bristfälligt Handlingar och uppgifter saknas Felaktiga grundantaganden har gjorts Motstridigheter mellan krav och handlingar finns Vid motstridigheter mellan funktionskrav ska den uppgift som medför lägsta kostnad för entreprenören gälla (ABT 06 kap.1 §4) Felaktiga hänvisningar är gjorda Tekniska  lösningar är …

ABT06: Del 3 – Avsnitt 11 Läs mer »

ABT06: Del 3 – Avsnitt 13

Upphandling av totalentreprenad – entreprenörsperspektivet Regler i ABT 06 som är av betydelse för entreprenören vid anbudsarbete (kalkylering) Totalentreprenören ska inom ramen för kontraktet bekosta (ABT 06 kap.1  §§1 & 10) Projektering Material och varor, men har rätt till rivningsmaterial Arbetskraft Utrustning Måttuppgifter i handling gäller före skalmätning på ritning (ABT 06 kap.1 §5) Om …

ABT06: Del 3 – Avsnitt 13 Läs mer »

ABT06: Del 3 – Avsnitt 14

Upphandling av totalentreprenad – entreprenörsperspektivet Regler i ABT 06 som är av betydelse för entreprenören vid förlorat anbud Beställaren har inte automatiskt rätt till förslag och idéer som finns i förlorade anbud (ABT 06 kap. 1 §13)

Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.