Avsnittstagg: ABT06 Del 3

ABT06: Del 3 – Avsnitt 7

Upphandling av totalentreprenad – beställarperspektivet Motstridiga uppgifter mellan handlingar och funktionskrav (ABT 06 kap.1 §3) Flödeskrav avloppsledning: 210 l/s I ritningen finns ett rör med diametern 200 mm inritat vilket är för trångt för att ge flödet enligt funktionskravet I detta exempel är det funktionskravet från förfrågningsunderlaget som gäller.

ABT06: Del 3 – Avsnitt 1

Upphandling av totalentreprenad – beställarperspektivet Kravställning genom beskrivning av funktionskrav eller genom att ange en teknisk lösning (ABT 06 kap.1 §1) Funktionskrav kan vara Belastningar Livslängd Trafikmängd Tillåtna föroreningshalter Maximal energiförbrukning

ABT06: Del 3 – Avsnitt 17

Upphandling av totalentreprenad – entreprenörsperspektivet Vad innebär den fackmässiga undersökningen som följer av undersökningsplikten? (ABT 06 kap.1 §7) För det första är entreprenörens skyldighet att undersöka mer omfattande än i utförandeentreprenader på grund av att projektering också ingår i totalentreprenader Undersökningen ska utföras fysiskt på plats inom arbetsområdet för en bedömning av byggnadsverket som det …

ABT06: Del 3 – Avsnitt 17 Läs mer »

ABT06: Del 3 – Avsnitt 2

Upphandling av totalentreprenad – beställarperspektivet Kravställning genom beskrivning av funktionskrav eller genom att ange en teknisk lösning (ABT 06 kap.1 §1) Teknisk lösning Materialval Utvald vara Angiven konstruktion Kravställning görs i sällsynta fall genom att ange ett referensobjekt

ABT06: Del 3 – Avsnitt 18

Upphandling av totalentreprenad – entreprenörsperspektivet Entreprenörens  utökade undersökningsplikt till följd av valda lösningar eller utföranden (ABT 06 kap.1 §7) Utgångspunkten är att beställaren genom sin undersökningsplikt (bild 10) ska ge grundförutsättningar för anbudsgivaren (entreprenören) Men, om entreprenören behöver ytterligare eller mer detaljerad information p g a att denne valt en inriktning för utförande eller särskilda …

ABT06: Del 3 – Avsnitt 18 Läs mer »

ABT06: Del 3 – Avsnitt 3

Upphandling av totalentreprenad – beställarperspektivet Referensobjekt I en totalentreprenad går det även att hänvisa till ett referensobjekt där önskade funktioner och egenskaper pekas ut TIPS: Det är viktigt att bestämma och vara tydlig med vad det är i referensobjektets utseende, funktion eller andra egenskaper som ska bli krav i den aktuella entreprenaden. Annars får man …

ABT06: Del 3 – Avsnitt 3 Läs mer »

ABT06: Del 3 – Avsnitt 4

Upphandling av totalentreprenad – beställarperspektivet Beställarens ansvar för tekniska lösningar (ABT 06 kap.1 §§3 & 6) Beställaren tar över funktionsansvaret för lösningen……men, ansvaret för övriga delar ligger hos entreprenörenBeställaren måste redogöra för flera lösningars inbördes påverkan

ABT06: Del 3 – Avsnitt 5

Upphandling av totalentreprenad – beställarperspektivet Ansvar för (kontrakts)handlingar och andra handlingar (ABT 06 kap.1 §§1-7 samt kap.2 §§1-2) Beställaren ansvarig Den som tillhandahåller är ansvarig Entreprenören ansvarig

ABT06: Del 3 – Avsnitt 6

Upphandling av totalentreprenad – beställarperspektivet Motstridiga uppgifter i olika handlingar Exempel: Slutbesiktning ska ske senast 8/8 Högre rankad handling enligt ABT 06 kap.1 §3 Slutbesiktning ska ske senast 8/9 Lägre rankad handling I detta exempel gäller det tidigare datumet då kontraktet är en högre rankad handling.

Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.