Avsnittstagg: ABT06 Del 2

ABT06: Del 2 – Avsnitt 5

AVTALSNAMN PARTER ENTREPRENADFORM m.m. AB 04 Beställare-Entreprenör Utförandeentreprenad ABT 06 Beställare-Entreprenör Totalentreprenad AB-U 07 Generalentreprenör- eller Huvudentreprenör-Underentreprenör Utförandeentreprenad ABT-U 07 Totalentreprenör-Underentreprenör Totalentreprenad ABM 07 Beställare- Leverantör Materialleveranser ABS 18 Konsument- Näringsidkare Småhus/större tillbyggnader CONTAB 2003 Beställare- Entreprenör Avfallscontainers/flak Hantverkarformuläret 17 Konsument- Näringsidkare Ombyggnader/reparationer SRAH 03 Hyrestagare- Uthyrare Uthyrning maskiner etc. ABFF 15 Beställare- Leverantör Fastighetsförvaltning/-drift …

ABT06: Del 2 – Avsnitt 5 Läs mer »

ABT06: Del 2 – Avsnitt 6

Reglerna och texten i ett standardavtal som ABT För att kunna tolka ett standardavtal är det viktigt att kunna vad en fast respektive täckbestämmelse är: Fasta bestämmelser betyder att de helst inte ska ändras även om det finns möjlighet till det Täckbestämmelser betyder att de kan ändras och ofta gör det. Dessa paragrafer är markerade …

ABT06: Del 2 – Avsnitt 6 Läs mer »

ABT06: Del 2 – Avsnitt 4

Varför standardavtal Det saknas lagstiftning för väsentliga kontraktsregler De finns tillgängliga inom flera områden (de flesta togs fram i slutet av 1900-talet) Spar tid Skapar förutsägbarhet Till skillnad mot konsumenttjänstlagen så är inte alla förhållanden mellan beställare och entreprenör lagreglerade då entreprenaden köps av en juridisk person som inte är en konsument. Här kommer standardavtalen …

ABT06: Del 2 – Avsnitt 4 Läs mer »

ABT06: Del 2 – Avsnitt 3

Konsumenttjänstlagen Gäller ej fristående konsultuppdrag ex. arkitektritning, montering/installation av en sak som en del av köpet ex. ett köp av en diskmaskin med installation Tvingande till konsumentens förmån – kan ej avtala bort så att villkoren blir sämre än dem i lagen Kompetens- och fackmässighetskrav på företaget som utför tjänsten Ta tillvara på konsumentens intressen …

ABT06: Del 2 – Avsnitt 3 Läs mer »

ABT06: Del 2 – Avsnitt 2

Avtalslagen – innehåll Hur avtal och anbud är bindande Svarstider Anbudstagararens krav på att meddela besked om han vill anta anbudet Avslag och återkallelse av anbud Fullmaktsregler Regler om ogiltighet vid förledande av part, utnyttjande av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning, god tro, oskäliga avtalsvillkor Uppenbara felskrivningar, tekniska överföringsproblem av information, postbefordran etc Avtalshandlingars …

ABT06: Del 2 – Avsnitt 2 Läs mer »

ABT06 : Del 2 – Avsnitt 1

Lagar som berör entreprenader (några av dem) Arbetsmiljölagen Avtalslagen Konkurrenslagen Konsumenttjänstlagen Kulturmiljölagen Lagar om offentlig upphandling Miljöbalken Plan- och bygglagen Det är många lagar som berör byggentreprenader där vissa avser avtal, köp etc. Här är några upplistade. Vi kommer knappt gå in på dessa lagar i kursen då kursen inte är en entreprenadjuridik-kurs utan en …

ABT06 : Del 2 – Avsnitt 1 Läs mer »

Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.