Avsnittstagg: ABT06 Del 12

ABT-U 07: Avsnitt 11

Ändring 3 Omvänd skatteskyldighet Regler som avser omvänd skatteskyldighet har implementerats i ABT-U 07 (ABT-U 07 punkt 10) Praktisk betydelse:Kontrollera om omvänd skatteskyldighet är aktuell

ABT-U 07: Avsnitt 12

Ändring 4 & 5 Ekonomiska fordringar Preskriptionstiderna enligt ABT 06 kap. 6 § 19 avseende ekonomiska fordringar är reducerade med två månader respektive (ABT-U 07 punkt 11) Preskriptionstiden sex månader enligt ABT 06 kap. 6 § 20 är förlängd med med två månader (ABT-U 07 punkt 12) Praktisk betydelse:Underentreprenörer har fått lite sämre villkor och …

ABT-U 07: Avsnitt 12 Läs mer »

ABT-U 07: Avsnitt 13

Ändring 6 Ekonomisk säkerhet Beställarens säkerhet, om sådan förkommer, är begränsad till den del som hittills inte är betald (ABT-U 07 punkt 13)

ABT-U 07: Avsnitt 14

Ändring 7, 8, 9 & 10 Besiktningar ”Huvudslutbesiktningen” avser även underentreprenaden (ABT-U 07 punkt 14 & 15) Beställaren till underentreprenaden ska i förfrågningsunderlaget ange när slutbesiktningen beräknas kunna genomföras (ABT-U 07 punkt 14) Överbesiktningar begärs inom olika tidsramar för entreprenör och för beställare (ABT-U 07 punkt 17) Underentreprenören är inte skyldig att hjälpa till med …

ABT-U 07: Avsnitt 14 Läs mer »

ABT-U 07: Avsnitt 15

Tillägg 7, 8, 9 & 10 Besiktningar ”Huvudgaranti- och efterbesiktningarna” avser även underentreprenaden (ABT-U 07 punkt 16) Avseende kallelser till besiktningar ska även berörda underentreprenörer kallas (ABT-U 07 punkt 18) Om huvudbeställaren påtalat ett fel via beställaren har beställaren rätt att påtala detta inom två månader från att denne fått detta till sig från huvudbeställaren …

ABT-U 07: Avsnitt 15 Läs mer »

ABT-U 07: Avsnitt 16

Tillägg 11 Besiktningar Utlåtande från entreprenadbesiktningarna ska också skickas till underentreprenören (ABT-U 07 punkt 21)

ABT-U 07: Avsnitt 1

Varför ABT-U 07? OBS! Används när en väsentlig del av projekteringen ligger på underentreprenören Etablerat arbetssätt framtaget av en rad av branschföreningar Finns färdiga kontraktsmallar Finns branschspecifika tilläggsavtal STÄLLNING 19 (f d ABSE 2002) PLATT 17 (Våtrum) PEFLEV 07 (Pålning) RÄCKE 18 OBS! Du hittar ABT-U 07-dokumentet om du klickar på ”Material” högre upp på sidan.

ABT-U 07: Avsnitt 17

Tillägg 12, 13 & 14 Hävning av kontrakt Ytterligare en punkt som ger beställaren rätt att häva finns i listan i §1 (ABT 06 kap. 8): Beställaren får häva kontraktet såvitt avser återstående arbeten, om entreprenören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar arbetsgivaren. Det …

ABT-U 07: Avsnitt 17 Läs mer »

ABT-U 07: Avsnitt 18

Allmänna hjälpmedel och arbeten Om inte annat föreskrivs i övriga kontraktshandlingar beträffande allmänna hjälpmedel och allmänna arbeten gäller följande: Entreprenören får använda anlagda och körbara ytor i den mån detta inte hindrar annans arbete. Underhåll av sådan väg och plan tillhandahålls av annan part. Detta gäller även körbar tillfällig väg till bod samt underhåll av …

ABT-U 07: Avsnitt 18 Läs mer »

ABT-U 07: Avsnitt 3

Ändring 1 Kontraktshandlingar Rangordningen vid motstridiga uppgifter i ABT 06 kap. 1 §3 är förändrad (ABT-U 07 punkt 2) Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna gäller de i följande ordning Kontrakt Ändringar i ABT 06 eller ABT-U 07 upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter ABT-U 07 ABT 06 Beställningserkännande Beställning Anbudshandlingar Förfrågningsunderlaget Övriga handlingar

Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.