Avsnittstagg: ABT06 Del 11

ABT06: Del 11 – Avsnitt 1

Vad är hävning? Kontraktet bryts Avser de återstående arbetenaBeställarens rätt att hävaEntreprenörens rätt att hävaEn allvarlig åtgärd som är sällsynt

ABT06: Del 11 – Avsnitt 2

Gemensamma hävningsgrunder Någon av parterna får häva under följande förutsättningar (ABT 06 kap.8 §§1 & 2) Otillåten överlåtelse av kontraktet, helt eller delvis, där det har stor (negativ) betydelse för beställaren eller entreprenörenBeställaren eller entreprenören kan inte ställa säkerheter till förfogandeKrig, uppror, naturkatastrof eller liknande som kraftigt påverkar förutsättningarna för att bli färdigResursbrist på grund …

ABT06: Del 11 – Avsnitt 2 Läs mer »

ABT06: Del 11 – Avsnitt 3

Hävning ur ett beställarperspektiv Beställaren kan häva kontraktet under följande förutsättningar (ABT 06 kap.8 §1) Entreprenaden är försenad och förseningen innebär en väsentlig olägenhet för beställarenArbetet har inte återupptagits efter ett tillåtet avbrottEntreprenadens utförande stämmer inte med kontraktets handlingar och har allvarliga brister. Entreprenören brister i övriga ansvarsfrågorEntreprenören är försatt i konkurs eller har kommit …

ABT06: Del 11 – Avsnitt 3 Läs mer »

ABT06: Del 11 – Avsnitt 4

Hävning ur ett entreprenörsperspektiv Entreprenören kan häva kontraktet under följande förutsättningar (ABT 06 kap.8 §2) Beställaren har brustit när det gäller betalningarBeställaren är försatt i konkurs eller har kommit på ekonomiskt obeståndBeställaren överlåter sin rätt till hela/delar av entreprenaden och/eller berörd egendom ↳ där det är troligt att beställaren och/eller den som tar över inte …

ABT06: Del 11 – Avsnitt 4 Läs mer »

ABT06: Del 11 – Avsnitt 5

Avbrott Avbrott är ett kortvarigt alternativ till hävning (ABT 06 kap.8 §3) Omständigheten (skälet till att häva) måste bero på beställaren… och får inte vara att beställaren är försatt i konkurs eller har kommit på ekonomiskt obeståndAvbrottet får vara maximalt en månad

Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.