Avsnittstagg: ABT06 Del 10

ABT06: Del 10 – Avsnitt 1

(Fel) under projekteringen Fel som upptäcks av beställaren under projekteringen kan bero på egna missar som att entreprenören har fått fel/bristfällig information eller tekniska underlag kan vara avvikelser mot beställarkrav genom missuppfattningar e.d. kan bero på brist på fackmässighet genom brist på kompetens eller rena slarvfel (ABT 06 kap.2 §1) kan bero på bristande undersökning …

ABT06: Del 10 – Avsnitt 1 Läs mer »

ABT06: Del 10 – Avsnitt 2

(Fel) under produktionen ● Fel som upptäcks av beställaren under produktionen kan bero på felaktigheter i projekteringen som orsakats av beställaren eller entreprenörenkan bero på ett icke fackmässigt produktionsutförande (ABT 06 kap.2 §1)kan bero på brister i materialkvalitet e.d. ● Ovanstående är enligt ABT 06 inte exempel på fel utan avvikelser (ABT 06 kap.5 §1, …

ABT06: Del 10 – Avsnitt 2 Läs mer »

ABT06: Del 10 – Avsnitt 3

Fel vid slutbesiktning Fel som upptäcks av besiktningsmannen vid slutbesiktningen kan bero att entreprenören gjort felkan bero på att beställaren givit felaktiga förutsättningarkan bero på andra förhållanden på beställarens sidakan bero på externa förhållanden såsom väder e.d.

ABT06: Del 10 – Avsnitt 5

Fel som framträder under ansvarstiden Garantier En utfästelse från entreprenören att åtgärda fel och som lägger bevisbördan på entreprenörenDolda fel (sådana som inte märkts eller borde märkts vid slutbesiktningen) (ABT 06 kap.7 §11)Förlängda garantitider finns för vissa varor. Dessa ska då gälla. (ABT 06 kap.4 §7)

ABT06: Del 10 – Avsnitt 6

Entreprenadbesiktningar (ABT 06 kap.7 §§1-6) Förbesiktningar (genomförs innan slutbesiktningen) Slutbesiktningar Efterbesiktningar (genomförs efter slutbesiktningen) Garantibesiktningar (genomförs vid utgången av den kortaste garantitiden om det finns flera) Särskilda besiktningar (kan genomföras närsomhelst) Överbesiktningar

ABT06: Del 10 – Avsnitt 8

Entreprenadbesiktningar Besiktningsorganisationen Beställaren utser vanligtvis besiktningsmannen Krav på besiktningsmän: Tekniskt kompetent Kunna standardavtalen Objektiv och ojävig Flera besiktningsmän kan arbeta med besiktningen

ABT06: Del 10 – Avsnitt 10

När fel har upptäckts vid besiktningar Fel noterade i besiktningsutlåtandet (ABT 06 kap.5 §17) Ska åtgärdas utan dröjsmål…dock senast inom två månader…eller i avvaktan på bättre förhållanden i annan årstidFel som inte innebär olägenhet för beställaren eller risk för skada kan avhjälpas senare dock innan garantin går ut Beställaren får inte förhindra entreprenören att komma …

ABT06: Del 10 – Avsnitt 10 Läs mer »

Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.