Avsnittstagg: ABT-U 07

ABT-U 07: Avsnitt 12

Ändring 4 & 5 Ekonomiska fordringar Preskriptionstiderna enligt ABT 06 kap. 6 § 19 avseende ekonomiska fordringar är reducerade med två månader respektive (ABT-U 07 punkt 11) Preskriptionstiden sex månader enligt ABT 06 kap. 6 § 20 är förlängd med med två månader (ABT-U 07 punkt 12) Praktisk betydelse:Underentreprenörer har fått lite sämre villkor och …

ABT-U 07: Avsnitt 12 Läs mer »

ABT-U 07: Avsnitt 13

Ändring 6 Ekonomisk säkerhet Beställarens säkerhet, om sådan förkommer, är begränsad till den del som hittills inte är betald (ABT-U 07 punkt 13)

ABT-U 07: Avsnitt 14

Ändring 7, 8, 9 & 10 Besiktningar ”Huvudslutbesiktningen” avser även underentreprenaden (ABT-U 07 punkt 14 & 15) Beställaren till underentreprenaden ska i förfrågningsunderlaget ange när slutbesiktningen beräknas kunna genomföras (ABT-U 07 punkt 14) Överbesiktningar begärs inom olika tidsramar för entreprenör och för beställare (ABT-U 07 punkt 17) Underentreprenören är inte skyldig att hjälpa till med …

ABT-U 07: Avsnitt 14 Läs mer »

ABT-U 07: Avsnitt 15

Tillägg 7, 8, 9 & 10 Besiktningar ”Huvudgaranti- och efterbesiktningarna” avser även underentreprenaden (ABT-U 07 punkt 16) Avseende kallelser till besiktningar ska även berörda underentreprenörer kallas (ABT-U 07 punkt 18) Om huvudbeställaren påtalat ett fel via beställaren har beställaren rätt att påtala detta inom två månader från att denne fått detta till sig från huvudbeställaren …

ABT-U 07: Avsnitt 15 Läs mer »

ABT-U 07: Avsnitt 16

Tillägg 11 Besiktningar Utlåtande från entreprenadbesiktningarna ska också skickas till underentreprenören (ABT-U 07 punkt 21)

ABT-U 07: Avsnitt 1

Varför ABT-U 07? OBS! Används när en väsentlig del av projekteringen ligger på underentreprenören Etablerat arbetssätt framtaget av en rad av branschföreningar Finns färdiga kontraktsmallar Finns branschspecifika tilläggsavtal STÄLLNING 19 (f d ABSE 2002) PLATT 17 (Våtrum) PEFLEV 07 (Pålning) RÄCKE 18 OBS! Du hittar ABT-U 07-dokumentet om du klickar på ”Material” högre upp på sidan.

ABT-U 07: Avsnitt 17

Tillägg 12, 13 & 14 Hävning av kontrakt Ytterligare en punkt som ger beställaren rätt att häva finns i listan i §1 (ABT 06 kap. 8): Beställaren får häva kontraktet såvitt avser återstående arbeten, om entreprenören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar arbetsgivaren. Det …

ABT-U 07: Avsnitt 17 Läs mer »

ABT-U 07: Avsnitt 18

Allmänna hjälpmedel och arbeten Om inte annat föreskrivs i övriga kontraktshandlingar beträffande allmänna hjälpmedel och allmänna arbeten gäller följande: Entreprenören får använda anlagda och körbara ytor i den mån detta inte hindrar annans arbete. Underhåll av sådan väg och plan tillhandahålls av annan part. Detta gäller även körbar tillfällig väg till bod samt underhåll av …

ABT-U 07: Avsnitt 18 Läs mer »

ABT-U 07: Avsnitt 2

ABT-U 07 består av Ändringar av ABT 06 (ABT-U 07 punkt 1) Text i ABT-U 07 ersätter då text/bestämmelse i ABT 06 Tillägg till ABT 06 (ABT-U 07 punkt 1) Text i ABT-U 07 kompletterar med ny text/bestämmelse till ABT 06 Regler om allmänna hjälpmedel och arbeten

Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.