,

Introduktion till Mätteknik

3700 kr

Denna utbildning ger en inblick i de olika instrument som används vid mätning i produktion.
Utbildningen kombinerar inläsningsmaterial med videomaterial där olika instrument och dess användningsområden presenteras.

Efter avslutad utbildning erhålls ett utbildningsintyg

Utbildningen kan med fördel kombineras med handledartid med vår utbildningsansvarig där man har möjlighet att ställa frågor kring instrument, användningsområden och praktisk information om inmätning och relaterande ämnen.
Handledning kan även bokas i efterhand via denna sida.

Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.