Vi värdesätter din åsikt!

För oss på LUCO Akademi är det viktigt att få ta del av era åsikter, här kan du lämna ett omdöme på den utbildning du nyligen avslutat.
Ange gärna i rubriken vilken utbildning du genomgått.

Har du tips på förbättringar eller andra synpunkter är du välkommen att lämna dessa på e-post via akademi@luco.se eller på telefon 031-440 850.

feedback, star rating, user rating

Omdömen som lämnas på denna sida kan publiceras på LUCO Akademi´s hemsida samt i annan marknadsföring för LUCO Akademi.

ABT 06 Onlineutbildning

Gratis

Del 1 – Kursupplägg

I denna del finns en öppen del där man kan ta del av utbildningens utformning. Man kan se introduktionen innan köp av hela utbildningen.

Del 2 – Grundkunskaper lagstiftning och standardavtal

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Del 3 – Upphandling totalentreprenad

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Del 4 – Inför entreprenadstart

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Del 5 – Organisation, möten, arbetsområden och rutiner under entreprenaden

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Del 6 – Projektering

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Del 7 – Kontroll och provning under produktionen

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Del 8 – Förändringar av entreprenadens omfattning

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Del 9 – Ekonomisk reglering

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Del 10 – Slutbesiktning och felhantering

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Del 11 – Hävning och tvister

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Del 12 – ABT-U 07

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.