Vi värdesätter din åsikt!

Här kan du efter avslutad utbildning lämna ett generellt omdöme på LUCO Akadmi.
Ange gärna i rubriken vilken utbildning du genomgått.

Har du tips på förbättringar eller andra synpunkter är du välkommen att lämna dessa på e-post via akademi@luco.se eller på telefon 031-440 850.

feedback, star rating, user rating

Omdömen som lämnas på denna sida kan publiceras på LUCO Akademi´s hemsida samt i annan marknadsföring för LUCO Akademi.

Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.