Leder, utvecklar, centraliserar och organiserar

Vår verksamhet bygger på att förmedla branschexpertis med fokus på engagemang och personligt framförande. Vi tycker det är viktigt att vi som teknikfokuserade konsulter väger in mjuka parametrar som ödmjukhet, öppenhet och förståelse i kompetensförmedlingen.

Vi är delaktiga genom hela projektcykeln i olika roller och täcker stora delar av konsultbehovet inom bygg- och infrastruktursektorn. Våra nuvarande två affärsområden Konsult och Utbildning skapar en naturlig balans mellan teori och verklighet. Med hjälp av den samlade erfarenheten hos oss kan vi agera både beställarens förlängda arm som konsulter och även utbilda branschens kommande kollegor mer proaktivt för att möta morgondagens behov inom branschen.

LUCO är inte bara en fungerande affärsverksamhet utan även en livsstil anpassad till de behov som branschen står inför. Detta kräver flexibilitet i tänkande och agerande samt anpassade förhållanden.

Läs mer på www.luco.se

Kontakta oss

Magnus Brile
Utbildningsansvarig

magnus.brile@luco.se
031-440 851

Andreas Toll
Marknadsansvarig

andreas.toll@luco.se
031-440 848

Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.