Introduktion

Denna onlineutbildning är uppbygg i 7 stycken lektioner med ett delprov efter de 6 först lektionerna och ett slutprov efter lektion 7. Varje lektion måste göras i tur och ordning och du kan inte gå vidare utan att först ha klarat nivån på varje delprov.Nedan följer en förklaring på kursens uppbyggnad, vill du istället direkt …

Introduktion Läs mer »