Köp till - Handledningstid under utbildningen

Handledartid med utbildningsledare i samband med utbildningen.
Totalt 4 timmar som kan bokas in vid ett eller flera tillfällen.
Minsta bokningsbara tid per tillfälle är 30 minuter.

Under handledartiden har man möjlighet att ställa frågor gällande utbildningsområdet och närgränsande ämnen.
Det går även bra att skicka in frågor i förväg via e-psot för att effektivisera tiden med handledaren.

Handledning sker via Microsoft Teams och/eller telefon.

All handledartid bokas in i samråd med utbildningsledaren som styr tid och datum.
Handledningen skall ske inom 6 månader från köp.

Pris: 4,800 kr

 

Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.