Mätteknik – Grundutbildning

INTRODUKTION TILL MÄTTEKNIK Denna utbildning ger en inblick i de olika instrument som används vid mätning i produktion.Utbildningen kombinerar inläsningsmaterial med videomaterial där olika instrument och dess användningsområden presenteras. Efter avslutad utbildning erhålls ett utbildningsintyg Utbildningen kan med fördel kombineras med handledartid med vår utbildningsansvarig där man har möjlighet att ställa frågor kring instrument, användningsområden …

Mätteknik – Grundutbildning Läs mer »