Lektion 1 – Vit, brun och blå asbest

•Krysotil (vit asbest)

•Amosit (brun asbest)

•Krokidolit (blå asbest)


Det finns totalt 6 st olika asbestmineraler, men där man vanligtvis endast nämner 3 av dem. Samtliga asbestmineraler har olika tekniska egenskaper och har därför använts till olika produkter och byggnadsmaterial.

Krysotil är den vita asbesten och är även den mest vanliga asbestsorten. Den står för ca 96 % av asbestprodukterna. Krysotil består oftast av korta fibrer, och vid tillverkning av olika golvbeläggningsmaterial har stora mängder kortfibrig krysotil använts som fyllnads- och armeringsmaterial, liksom i många färg-, tak-, beklädnads- och plastprodukter. Krysotil är den mest förekommande sorten vid tillverkningen av eternitplattor, golvplattor, mattlim m.m. 

Amosit består av längre och tunnare fibrer. Amosit användes huvudsakligen som isolering i blandning med basisk magnesiumkarbonat. Blandningen användes till isolering av rör, ångpannor med mera.

Krokidolit består också som Amosit av långa och tunna fibrer. Krokidolit är inte lika vanligt förekommande som Krysotil och Amosit, och står endast för några enstaka procent av våra asbestprodukter. 

Krokidolit användes huvudsakligen till filter, packningar, isoleringar med mera, när det krävdes syrabeständighet. Krokidolit kan även förekomma i andra produkter, bland annat i mindre omfattning i asbestcementprodukter.

Antofyllitasbest, som är beständig mot syra och lut, användes som fyllnads- och armeringsmaterial i produkter som skulle vara alkali- eller syrabeständiga, till exempel vissa plastprodukter, asbestpapp samt cement- och isoleringsmassor.

Tremolitasbest och aktinolitasbest kan förekomma som föroreningar i andra viktiga industrimineral. Exempel på sådana är talk och dolomit.

Samtliga asbestmineraler är mycket farliga att andas in, men då amosit och krokidolit består av tunnare och längre fibrer dammar de mycket mer än krystotilfibrer vid bearbetning/rivning av materialet. Oftast har man även en högre koncentration av amosit i exempelvis rörböjar vilket leder till större asbestexponering vid rivning av amosit eller krokidolitfibrer. 

Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.