Lektion 1 – Import av asbest till Sverige

Här är ett diagram som visar antalet ton asbest Sverige har importerat som råvara mellan 1952 till 1991. Man kan tydligt se en kraftig uppgång mellan 1952-1970 vilket beror på miljonprogrammet. Här får vi en tydlig indikation på hur många ton som har importerats till Sverige mellan dessa år. Nergången under 70-talet motsvarar oljekrisen. Under 70-talet uppmärksammades hälsoriskerna med asbest och den farliga sorten asbest (krokidolit) förbjöds 1976, vilket motsvarar den kraftiga nedgången. Under 80 talet ser man en liten ökning av importen. Detta beror på att man passade på att importera in så mycket asbest som möjligt innan totalförbjudet kom 1982, trots att man visste om hälsoriskerna. Idag är det förbjudet att använda, köpa eller importera asbest till Sverige. 

Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.