Lektion 1 – Allmänt om asbest

Tidspann: 1900 – 1982
I Sverige var import och användande som högst på 60-talet.
1976 förbjöds asbest inom den svenska byggindustrin och 1982 totalförbjöds asbest


Exempel på arbeten där asbestexponering förekom är/har varit byggnadsarbete, rörisolering, skeppsvarv, ugnsrenovering, ventilationsservice (äldre) och bromsbandsarbete.


Exempel på arbeten där asbestexponering förekom är/har varit byggnadsarbete, rörisolering, skeppsvarv, ugnsrenovering, ventilationsservice (äldre) och bromsbandsarbete.


Asbest upptäcktes redan för 3000 år sedan, där man bland annat använde det i lerkrukor på grund av materialets goda egenskaper. Genom dessa egenskaper kom asbest att få stor användning i byggindustrin. I början av 1900-talet började man använda asbest till att tillverka eternitplattorna på asbestcementfabriken i Lomma, kallad Skandinaviska Eternit AB.

Dessa eternitprodukter använde man främst som fasadbeklädnad och till ventilationskanaler då materialet var slitstarkt och tålde salta vindar. Efter andra världskriget gick fabriken på högvarv då det var billigt och effektivt att tillverka eternit. Under miljonprogrammet mellan 1965-1975 byggdes det över 1 miljon bostäder. Under dessa år skulle det byggas snabbt, effektivt och billigt vilket ledde till att många farliga ämnen har använts vid miljonprogrammet mellan 60-70-talet, varav asbest är en av dem. När miljonprogrammet uppfördes har man använt asbest till mycket fler byggnadsmaterial än bara eternitplattor. Man använde asbest till bl.a. mattlim, ventilationskitt, fogmassa, sprutasbest, fix och fog med mera. Detta har lett till en stor exponeringsrisk och även ett större hälsoproblem då majoriteten av miljonprogramshusen idag är i stort behov av renovering. 

Det är framförallt i yrken inom byggbranschen som det finns risk för att bli utsatt för asbestdamm. Nyinstallation av asbest eller asbesthaltigt material är förbjudet sedan länge, men asbest finns framförallt kvar i äldre byggnader och utgör en risk för dem som arbetar med bland annat renovering inom byggbranschen. Exempel på yrkesgrupper som riskerar att utsättas för asbest är rivningsarbetare, VVS-installatörer, elektriker, snickare, golvläggare och takläggare. Även städpersonal och fastighetsskötare kan utsättas för asbest.

Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.