Introduktion – Asbestkunskap för Byggbranschen

Denna onlineutbildning är uppbygg i 7 stycken lektioner med ett delprov efter de 6 först lektionerna och ett slutprov efter lektion 7. Varje lektion måste göras i tur och ordning och du kan inte gå vidare utan att först ha klarat nivån på varje delprov.
Här följer en förklaring på kursens uppbyggnad.

OBS! Denna utbildning är enbart en utbildningen för kunskapen av förekomst av asbest, den ger inte certifiering för rivning eller transport av asbest.

Steg för steg – Genomgång

I högerkolumnen finner du alla lektioner. Varje lektion innehåller 2 eller 3 “ämnen” samt ett delprov.
Ett ämne består antingen av en video eller en presentation med lektionsinnehåll.

För att slutföra varje lektion måste du gå igenom varje ämne samt göra delprovet.


Video

Alla lektionsdelar börjar med 1 eller 2 ämnen med videomaterial. För att börja spela en video tryck på den blåa play-knappen.
När videon är klar klickar du på knappen “markera som klar eller på “nästa ämne”.
Om du pausar videon för att fortsätta vid ett senare tillfälle kommer spelaren att komma ihåg var i filmen du pausade.


Bildspel

Bildspelet består av olika antal flikar. I mittens underkant ser du totalt antal flikar och navigeringsikoner för att gå framåt eller bakåt i bildspelet.

i högra hörnet i nederkant finner du symbolen för helskärmsläge (⇿).
För att komma ur helskärmsläge tryck på “Esc” på tangentbordet.

När du gått igenom alla flikar klicka på knappen “Nästa lektion” eller “markera som klar”

På flera av flikarna i bildspelet finns det en ljudfil med berättarröst. Ljudet startar automatiskt när fliken kommer upp. Om ljudet inte startar klicka på “play” symbolen i vänstra hörnet av ljudikonen.


Delprov

Varje lektionsdel innehåller ett delprov med ett antal frågor. Frågorna kan vara flervalsfrågor, kryssfrågor eller att man skall komplettera med saknade ord. Alla frågor hör till den avslutade lektionsdelen.
För att kunna gå vidare måste man ange angivet antal korrekta svar, vanligen mellan 60-80% rätt.
På vissa frågor kan det finnas en ledtråd för att hjälpa till att förstå frågan, detta gäller enbart frågor där man själv skall komplettera med ord.

Efter sista lektionen finns ett slutprov med 24 frågor som berör hela utbildningen. För att klara slutprovet krävs korrekt svar på minst 17 av frågorna.
Alla frågor måste besvaras för att kunna gå till nästa fråga.

Skulle man inte lyckas besvara alla frågor rätt kan man göra upp till 3 nya försöka att klara provet.
Efter 3 försök får man kontakt utbildningsansvarig för guidning och hjälp att slutföra kursen.

Man kan alltid gå tillbaka i kursen för att försöka hitta dom rätta svaren.

Efter att ha fått godkänt på slutprovet erhåller man ett kursintyg för kursen.

Kursintyget innehåller namn, datum samt de olika kursdelarna.

OBS! Detta är inte ett intyg som gör att man har utbildat/certifierat sig för rivning av asbest. Detta intyg är enbart ett intyg på kunskapen kring asbest inom byggbranschen.

Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.