Asbestkunskap för byggbranschen

En onlineutbildning framtagen i samverkan av Västsvenska Miljökonsult och LUCO AB för att främja viktig kunskap och ett sunt förhållningssätt gentemot asbestsanering.

Utbildningen innehåller såväl video som ljudinspelningar. I de fall det finns en ljudinspelning finns även texten skriven under i kursiv stil för att du som deltagare skall enklare kunna ta till dig kunskapen.

Skulle det uppstå några problem under utbildningen är du alltid välkommen att kontakta oss för hjälp.

OBS! Utbildningen ge inte certifikat eller tillstånd för rivning eller transport av asbest. Utbildningen har som syfte att upplysa om riskerna med asbest och hur man skall göra för att minimera dessa risker vid arbeten.

Har du några frågor?

Lått oss hjälpa dig att  komma igång.
Skicka oss  dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.